No mobile phobia

செல்போன்களிடம் இருந்து குழந்தையை பாதுகாப்பது எப்படி?

Nomophobia (No mobile phobia) என்ற புது விதமான மன நோய்,  இப்போது உள்ள குழந்தைகளை அதிகம் பாதித்து வருகிறது. இந்த மாதிரியான மனநோய் குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளால் செல்போன் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது….