செய்திகள்

குழந்தை தொழிலாளர்கள் பற்றி சொன்ன வாகை சூடவா, குட்டி படங்கள் ஒரு பார்வை!

1.குழந்தைத் தொழிலாளர்கள் –குட்டி, வாகை சூடவா இந்தியாவில் பல ஆண்டுகளாக மாறாமல் சில விஷியங்கள் உள்ளது. அவற்றில் முதன்மையானது குழந்தைத் தொழிலாளர்கள் பிரச்சினை. இந்தப் பிரச்சினையைப் பற்றி பல படங்கள் பேசியிருந்தாலும் அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க…

Read More

அவசியம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஆரோக்கிய குறிப்புகள்!

பசிக்கும்போது மட்டும் சாப்பிடுங்கள். தாகமெடுத்தால் தண்ணீர்  குடியுங்கள். குளிர் பானங்களை தவிர்த்து விடுங்கள்.   பசிக்கும் போது பயமில்லாமல் பிடித்த உணவை போதுமான அளவு சாப்பிடுங்கள். பசிக்கும் போது எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் அது…