விவசாயம்

சர்க்கரை ஆலைகளால் ஏமாற்றப்பட்ட உழவர்களுக்கு கடன் வழங்க வேண்டும்! – டாக்டர் ராமதாஸ் அறிக்கை!

காவிரி பாசன மாவட்டங்களில் செயல்பட்டு வந்த தனியார் சர்க்கரை ஆலைகள் திவாலாகி விட்டதால், அவற்றுக்கு கரும்பு வழங்கிய விவசாயிகள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வழிகளில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மூடப்பட்ட சர்க்கரை ஆலைகளில் இருந்து கிடைக்க வேண்டிய நிலுவைத்…

Read More