சுகாதாரம்

குழந்தைகளுக்குப் போட வேண்டிய தடுப்பூசிகள் ஒரு பார்வை!

* பிறந்தவுடன் பி சி ஜி போலியோ சொட்டு மருந்து * ஹெபடைட்டிஸ் பி – 6வது வாரம் முதல் டோஸ் * போலியோ சொட்டு மருந்து 2வது டோஸ் * ஹெபடைட்டிஸ் பி…

Read More

டெங்கு காய்ச்சலும் நிலவேம்பு கசாயமும் பன்றிக்காய்ச்சலும் டேமிபுளூ தடுப்பூசியும் – மக்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டிய நேரம் இது!

கடந்த ஆண்டு டெங்குவினால் தமிழிகம் சந்தித்த இன்னல்கள் பற்றி சொல்லித் தான் தெரிய வேண்டும் என்பது இல்லை. தற்போது மழை, குளிர் என்று தொற்றுகள் அதிகம் பரவுவதற்கான பருவம் என்பதால் டெங்கு குறித்த விழிப்புணர்வு…