வர்த்தகம்

இவான்கா ட்ரம்ப் : அரசியல் வானின் பகட்டு நட்சத்திரம்

செய்தி ஒன்று: ஹைதராபாத்தில் வீடற்ற தெருவாசிகளும், பிச்சைக்காரர்களும் அகற்றம். குண்டும் குழியுமான நகரச் சாலைகள் சீர் செய்யப்பட்டன. செய்தி இரண்டு: இவான்கா ட்ரம்ப் இந்தியா வந்தார். இரண்டும் வெவ்வேறு செய்திகள். ஆனால் இரண்டுக்கும் தொடர்புண்டு….